Basecamp

 

Net als begin dit jaar zijn wij weer van plan om in 2018 een GPS-cursus te organiseren voor onze leden.

De cursus bestaat uit 4 delen en vindt plaats op vrijdagavond 19 januari, 9 en 16 februari en 2 maart, telkens van 19.30 tot 22.30 bij Café Stroomberg aan de Brink.

Onderwerpen:

 • Deel 1 en 2 - Basecamp

 • Deel 3 – Verschil tussen Zumo 550/660, Zumo 3-serie en Zumo 590/595. Tevens “Mr. GPS Methode” (nieuw!!!) Deze methode werkt voor alle Tomtoms vanaf de Rider 40/400 serie en alle Garmin Zumo’s, behalve Zumo 210/220

 • Deel 4 (nieuw!!!) Het verschil en de voor/nadelen van de TomTom-4 serie t.o.v. de Garmin Zumo 3 serie en de Zumo 590/595

De inhoud van deel 4 is nieuw en is toegevoegd omdat op dit moment blijkt dat de huidige TomTom 400 serie zeker gelijkwaardig is en op een aantal punten beter presteert dan de Garmin 3 serie/Zumo 590/595 voor het rijden van routes. Daarbij is deze goedkoper.

Deel 4 van deze cursus is zeker van belang voor degene die een navigatietoestel heeft dat al enige jaren in gebruik is en die verwacht een nieuw toestel aan te moeten schaffen of overweegt deze stap te zetten.

Programma onderdelen die worden besproken tijdens de Cursus

19 januari deel 1: Garmin BaseCamp.

- De verschillen tussen MapSource en BaseCamp.

- De belangrijkste schermen in BaseCamp.

- De voorkeuren van MC Zwolle instellen in BaseCamp en navigatie.

- Start herberekenen van de routes en aanpassen op jouw kaartmateriaal.

9 februari deel 2: Garmin BaseCamp.

- Vervolg herberekenen van de routes en aanpassen op jouw kaartmateriaal.

- Het zelf maken van een route en een Track/Spoor in BaseCamp.

- Het overdragen van de routes via BaseCamp en MR GPS Methode naar GPS en het controleren van deze routes op de GPS.

16 februari deel 3: Verschil Zumo 550/660 en Zumo 3 serie en 590/595 en “Mr. GPS Methode”. Dit is een nieuw onderdeel.

Steeds meer leden hebben hun Zumo 550 en 660 vervangen door een nieuwe Zumo uit de 3 serie of een 590 of 595. Deze werken net wat anders dan we gewend waren.

Op basis van informatie van Mr GPS en eigen ervaringen zullen we aandacht geven aan de verschillen en adviseren hoe je hiermee om kunt gaan.

 • Verschillen in de berekening van de route Zumo 550/660 en Zumo 3 serie en 590/595

 • Het zelf maken van een Track/Spoor van een route in BaseCamp.

 • Het overzetten van routes op “Mr. GPS Methode“ naar alle Tomtoms vanaf de Rider 40/400 serie en alle Garmin Zumo’s, behalve Zumo 210/220.

 • Het importeren/starten van een route in de GPS Garmin Zumo 3 serie en 590/595 (en indien wenselijk/mogelijk ook TomTom )

 • Kaart plaatsen op computer van bezitters Garmin Zumo met Travel Edition.

2 maart deel 4: Verschil en voor/nadelen TomTom 4 serie t.o.v. Garmin Zumo 3 serie en Zumo 590/595 op basis van informatie van Mr. GPS en eigen ervaringen.

 • Bespreking verschillen op basis van overzicht met optie persoonlijke waardering per functie per GPS.

 • Op basis van het ingevulde formulier zou je een keuze kunnen maken welke GPS het meest voldoet aan jouw wensen en je nu zou kunnen gaan kopen.

Opmerkingen;

 • Graag ontvangen we info over problemen waar jullie tegenaan lopen bij het rijden van routes met jullie type GPS zodat we deze in de cursus kunnen behandelen.

 • Aan de cursus kunnen nog onderdelen worden toegevoegd naar aanleiding van opgegeven problemen bij aanmelding of op basis van op andere wijze verkregen informatie.

 • Zelf oefenen is de beste scholing. Dus neem zeker je GPS en laptop ( mits voorzien van programma BaseCamp) mee op cursusdag 1,2 en 3.

Heb je belangstelling om deel te nemen aan de gehele of een deel van deze GPS Cursus dan graag z.s.m. maar uiterlijk 31 december aanmelden!

Aanmelden is mogelijk door het sturen van een mail naar Arend of Jan arend.pinxsterhuis@gmail.com of j.h.fokker@hetnet.nl met vermelding van;

 • Deel en datum van de cursus die je wilt volgen.

 • Merk en type GPS toestel.

 • Eventuele onderwerpen die je graag behandeld wil zien of waar je problemen mee hebt.

De cursus of delen daarvan gaan uitsluitend door indien er op 31 december voldoende aanmeldingen zijn.

Parkeren behoeft geen probleem te zijn.

In de directe nabijheid kan deels vrij geparkeerd worden, of op 200 mtr. ligt de parkeerplaats Turfmarkt met een tarief van € 1,09 p/u. Vanaf 20.00 uur vrij parkeren.

Onze begeleiding/ondersteuning is gratis, de consumpties niet.

Als er vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen met ondergetekenden.

De Toercommissie.


Vorige pagina: Clubavond
Volgende pagina: 50 jaar MC Zwolle e.o.