Uitleg jaarlijkse activiteiten

Nieuwjaarsreceptie

In principe de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. Het bestuur verwelkomt de leden en iedereen kan elkaar het beste wensen voor het nieuwe motorjaar.

Algemene ledenvergadering

Het bestuur roept 1 keer per jaar de leden bij elkaar voor de ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar aan de leden, vacatures in bestuur en commissies vervuld worden, de TC verslag doet van het afgelopen toerseizoen en evenementen. De toerkalender voor het komend jaar wordt besproken en vastgesteld.

GPS Cursus Basecamp

Een lid van onze club verzorgt op 4 zaterdagmiddagen een cursus waarbij de instellingen van de diverse Garmin Navi toestellen, Menu’s in Basecamp, het maken en wijzigen van een route en de voordelen van het programma JAVAWA GMTK aan de orde komen.

Bierproefmiddag

De liefhebbers van bier laten zich door Ron en Cor verrassen door het proeven van een aantal speciale biersoorten. Tevens hebben zij vragen bedacht om uw kennis te testen van bier en andere zaken. Voor de inkoop van het bier wordt een kleine bijdrage gevraagd, terplaatse te voldoen.

Midwinterrit

De eerste toertocht van het jaar op de laatste zaterdag in januari; lengte ± 175 km. Vaak een moeilijke tocht door de weersomstandigheden( koud, sneeuw). Motor goed afspoelen na afloop, want de pekel ligt meestal ruim gestrooid. Route is uitsluitend beschikbaar als GPS- route

Verkeerstheorie-avond

De jaarlijkse test van uw kennis van verkeersregels door een rij-instructeur van een Zwolse rijschool. Na het tonen van een plaatje kunt u bij de betrokken meerkeuze-vragen aankruisen welk antwoord naar uw mening juist is. Aan het eind worden de vragen besproken en kunt u de balans opmaken of u geslaagd bent voor dit theorie-examen.

Feestavond

De ultieme gelegenheid voor leden en aanhang om onder het genot van een hapje, drankje en muziek (achtergrond) gezellig samen te zijn.

1e middagtoertocht (Open rit)

De eerste echte motortoertocht van het jaar; ± 150 km. Niet leden zijn ook welkom. De toertocht wordt in de krant aangekondigd in de hoop nieuwe leden te werven. De route is beschikbaar voor GPS Garmin en TOM TOM. Voor deelnemers zonder GPS bemiddelt de TC voor het meerijden met een clublid.

Dijkentoertocht

Tja. Een beruchte toertocht van ± 175 km. omdat de toertocht over nogal omstreden wegen; de dijken van Overijssel en Gelderland gaat. Gelukkig redelijk vooraan in het seizoen zodat de overlast tot een minimum beperkt blijft. De route is uitsluitend beschikbaar als GPS-route.

De Lange toertocht/Vreemde toertocht staat 3 x per jaar op de toerkalender; begin april, eind juli en eind september

Een rit met als uitgangspunt het rijden van een route via mooie, landschappelijke wegen buiten (straal van ± 50 km. vanaf Zwolle) de regio. Met opties voor het rijden van een lange rit van ± 380 km. en een korte van 330 km. waarvan het eerste en laatste deel van de tocht via de snelweg voert.
Voor zover als mogelijk wordt deelgenomen aan een toertocht van een andere club die voldoet aan bovengenoemd uitgangspunt. Indien die mogelijkheid niet aanwezig is, wordt zelf een toertocht uitgezet. Route is uitsluitend beschikbaar als GPS-route.

Aprilrit

Een rit van ± 350 km. welke in principe eind april plaatsvindt. Route is uitsluitend beschikbaar als GPS-route.

Voorjaarstoertocht

Deze rit staat vermeld op de toerkalender van de KNMV en LOOT. Een lange route van ± 230 km. en een korte van ± 180 km. Deelname is niet gratis. De route is beschikbaar voor GPS Garmin en TOM TOM.

Supertoer

Doorlopend evenement. Eendaagse toertocht door een deel van Nederland of Duitsland dat over het algemeen niet op onze route ligt. Vrij lange tocht van ongeveer 500 km. lang die gereden kan worden vanaf 1 mei t/m 30 november. Je mag zelf beslissen wanneer je deze wilt rijden. De GPS-route wordt voor 1 mei verstrekt aan alle leden.

Zondagmorgenrit (Open rit)

Een rit van ± 120 km. Niet leden zijn ook welkom. De toertocht wordt in de krant aangekondigd in de hoop nieuwe leden te werven. De route is beschikbaar voor GPS Garmin en TOM TOM. Voor deelnemers zonder GPS bemiddelt de TC voor het meerijden met een clublid.

Museumrit

Een rit van ± 250 km. waarin opgenomen een bezoek aan een museum. De route is uitsluitend beschikbaar als GPS-route.

Klassiekerrit (Open rit)

Een rit voor leden en niet leden met een klassieke motor. Lengte van de rit 120 km., met 2 stops, waar gelegenheid is voor onderling contact, voor versterking van de inwendige mens en voor het bekijken van de motoren. Deelnemers die lid zijn van een bij FEHAC aangesloten vereniging rijden deze rit als groep, alle andere deelnemers rijden op individuele basis achter de groep. Leden en belangstellenden zonder klassieke motor kunnen ook een rit rijden van ca. 175 km. De route loopt langs de stops van de rit voor klassieke motoren, maar volgt voor zover als mogelijke andere wegen. De route is beschikbaar voor GPS Garmin en TOM TOM. Voor deelnemers zonder GPS bemiddelt de TC voor het meerijden met een clublid.

Willem Schuurman Toertocht

Een toertocht van ± 175 km. (oorspronkelijk de Vroegop-tocht). Deze tocht is vernoemd naar de geestelijke vader van deze rit die veel heeft betekend voor de club en ons helaas is ontvallen na een tragisch motor ongeval. De tocht start om 6 uur 's morgens. Er wordt een ontbijt geregeld halverwege de tocht. Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding en betaling vooraf van de kosten van het ontbijt. De route is uitsluitend beschikbaar als GPS- route.

Kampeerweekend

Evenement tijdens het Hemelvaartweekeinde van donderdag tot en met zondag, met de mogelijkheid om te kamperen of op een alternatieve wijze te overnachten in een huurcaravan, Mobilhome of chalet. Donderdags heen, 's zondags terug. Lengte heen- en terugreis ± 450 km. en voor vrijdag en zaterdag een toertocht van ± 250 km. Totaal ± 1.400 km. Routes zijn uitsluitend beschikbaar als GPS-route. Deelnemers zorgen zelf voor afstemming met andere clubleden voor het samen rijden.

Pinksterrit

Een toertocht van ± 150 km. op de zaterdag voor Pinksteren. De route is beschikbaar als GPS-route.

Tweedaagse (met optie voor 3 of 4 dagen)

Tweedaags evenement; zaterdags heen, zondags terug. Met een optie tot verlenging tot maandag of dinsdag. Uitsluitend als GPS-route. Lengte heen- en terugreis ± 450 km. Toertocht verlenging ± 250 km. Totaal ± 900, ± 1.150 of ± 1.400 km. Op basis van het verwachte aantal deelnemers wordt een optie genomen op een aantal kamers tot ± 2 maanden voor het evenement. Voor deelnemers die zich voor de gestelde datum hebben aangemeld wordt een kamerindeling gemaakt en de kamers gereserveerd. Na reservering is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor annulering of extra reservering. Tevens moet de deelnemer zelf de kosten afrekenen met het hotel. Deelnemers zorgen zelf vooraf voor afstemming met anderen over het samen rijden.

Midzomeravondrit

Vrijdagsavonds tijdens of zeer dicht bij de langste dag een toertocht rijden en met schemer terugkomen. Lengte ± 175 km. Route is beschikbaar als GPS-route.

Avondvierdaagse (Open rit)

Dit evenement wordt ook aangekondigd in de krant. Niet leden kunnen ook deelnemen aan de avondvierdaagse. Er zijn 5 avonden waarop gereden kan worden, waarvan maximaal 4 avonden meetellen voor de clubcompetitie. Maandag t/m donderdag een tocht van ± 120 km. en vrijdagavond een korte rit rond Zwolle, lengte ± 80 km. Ter afsluiting van het evenement kan ieder die dat wil deelnemen aan een barbecue, de club zorgt voor de barbecue, het stokbrood en een sausje. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf het vlees meenemen. De route is beschikbaar voor GPS Garmin en TOM TOM. Voor deelnemers zonder GPS bemiddelt de TC voor het meerijden met een clublid.

Picknick-toertocht

Toertocht met een lengte van ± 175 km. met halverwege een picknick. De club zorgt voor koffie en thee op de picknickplaats en de deelnemers zorgen zelf voor het meenemen van het eten. De route is uitsluitend beschikbaar als GPS-route.

Drempelvreestoertocht (Open rit)

Toertocht van ± 175 km. met als doel nieuwe leden over de drempel te krijgen om ook toertochten te gaan rijden van de club. Alle leden zijn uiteraard welkom. De route is beschikbaar voor GPS Garmin en TOM TOM. Voor deelnemers zonder GPS bemiddelt de TC voor het meerijden met een clublid.

Adverteerders-toertocht

Er wordt gestart vanaf een bedrijf in Zwolle dat adverteert in ons clubblad. Vervolgens gaat de route langs nog een aantal adverteerders in het clubblad. Optie om te kiezen voor een lange tocht van ± 280 km. of een korte van ± 150 km. Route is uitsluitend beschikbaar als GPS-route.

Duitslandweekend

Driedaags evenement; naar het buitenland met een optie tot verlenging tot 4 dagen. Vrijdags heen, op zondag of op maandag terug. Gezamenlijk diner en ontbijt. Lengte van de 3 daagse ± 1.150 km. en 4 daagse 1.400 km. Deelname op basis van voorinschrijving. De route is uitsluitend beschikbaar als GPS-route. Deelnemers zorgen zelf voor afstemming met anderen voor het samen rijden.

Herfsttoertocht (Open rit)

Toertocht staat vermeld op toerkalender van KNMV en Loot. Een lange route van ± 230 km. en een korte van ± 180 km. Deelname is niet gratis. De route is beschikbaar voor GPS Garmin en TOM TOM en als routebeschrijving op papier.

Snertrit

Laatste toertocht van het jaar op de eerste zaterdag in november; lengte ± 150 km.
Route op verharde weg en uitsluitend beschikbaar als GPS-route. Bij terugkomst wordt u een kop snert met roggebrood aangeboden.

 


Vorige pagina: Clubavond
Volgende pagina: Nostalgie MC Zwolle e.o.