GPS cursus 2019

GPS cursus 2019

Beste clubleden,

Net als voorgaande jaren zijn wij weer van plan om komend jaar een GPS-cursus te organiseren voor onze leden. De cursus bestaat uit 4 delen en vindt plaats op de vrijdag- avonden 18 januari, 1 en 8 februari en 1 maart van 19.30 tot 22.30 uur bij Stroomberg aan de Brink.

Onderwerpen:

 • Cursus deel 1 en 2 - Basecamp

 • Cursus deel 3 – Verschil tussen Zumo 550/660, Zumo 3 serie, Zumo 590/595 en “Mr. GPS Methode” Methode voor gebruik en uitwisseling van routes werkt voor alle TomTom’s vanaf Rider 40/400 serie en alle Garmin Zumo’s, behalve Zumo 210/220.

 • Cursus deel 4 – verschil en voor/-nadelen TOMTOM 4 serie t.o.v. Garmin Zumo 3 serie en Zumo 590/595

Dit is van belang omdat op dit moment blijkt dat de nu leverbare TomTom 400 serie zeker gelijkwaardig is of op een aantal punten voor het rijden van routes beter presteert dan de Garmin 3 serie en de Zumo 590/595. Ook is deze goedkoper.

Deel 4 van deze cursus is zeker van belang voor degene die een navigatietoestel heeft dat al enige jaren in gebruik is. Vooral wanneer je verwacht in de situatie te komen om onverwacht een nieuw toestel aan te moeten schaffen of wanneer je overweegt deze stap te zetten.

Programma-onderdelen die worden besproken tijdens de cursus

18 januari cursusdag 1: Garmin BaseCamp

- De verschillen tussen MapSource en BaseCamp.

- De belangrijkste schermen in BaseCamp.

- De voorkeuren van MC Zwolle m.b.t. instellen in BaseCamp en navigatie.

- Start herberekenen van de routes en aanpassen op jouw kaartmateriaal.

1 februari cursusdag 2: Garmin BaseCamp

- Vervolg herberekenen van de routes en aanpassen op jouw kaartmateriaal.

- Zelf maken van een route en track/spoor in BaseCamp.

- Het overdragen van de routes via BaseCamp en Mr. GPS Methode naar GPS en het controleren van deze routes op de GPS.

8 februari cursusdag 3: Verschillen tussen diverse Zumo’s en Mr. GPS Methode

Steeds meer leden hebben hun Zumo 550 of 660 vervangen door een nieuwe Zumo uit de 3 serie of 590/595. Deze werken net wat anders, dan we gewend waren.

Op basis van informatie van Mr. GPS en van eigen ervaringen zullen we aandacht vestigen op de verschillen en adviseren hoe je hiermee om kunt gaan.

 • Verschillen in de wijze van berekening route Zumo 550/660 en Zumo 3 serie en 590/595

 • Zelf maken van een track/spoor van een route in BaseCamp.

 • Overzetten van routes van Mr. GPS Methode naar alle TomTom’s vanaf Rider 40/400 serie en alle Garmin Zumo’s, behalve Zumo 210/220.

 • Importeren/starten van een route in de GPS Garmin Zumo 3 serie en 590/595 (en indien wenselijk/mogelijk ook TomTom)

 • Plaatsen van kaart op computer van bezitters Garmin Zumo met Travel Edition.

1 maart cursusdag 4: Verschil en voor-/nadelen TomTom 4 serie t.o.v. Garmin Zumo 3 serie en Zumo 590/595 op basis van informatie van Mr GPS en eigen ervaringen.

 • Bespreking verschillen op basis van overzicht met de optie persoonlijke waardering per functie per GPS.

 • Op basis van het ingevulde formulier zou je een keuze kunnen maken welke GPS het meest voldoet aan jouw wensen en je nu zou kunnen gaan kopen.

Opmerkingen:

 • Graag ontvangen we info van problemen waar jullie tegenaan lopen bij het rijden van routes met jullie type GPS zodat we deze in de cursus kunnen behandelen.

 • Aan de cursus kunnen nog onderdelen worden toegevoegd naar aanleiding van de opgave van problemen bij aanmelding of op basis van op andere wijze verkregen informatie.

 • Zelf oefenen is de beste scholing. Dus neem zeker je GPS en laptop (mits voorzien van programma BaseCamp) mee op cursusdag 1, 2 en 3.

Heb je belangstelling om deel te nemen aan de gehele of aan een deel van deze GPS-cursus dan graag z.s.m. maar uiterlijk 31 december aanmelden!!

Aanmelden is mogelijk door het sturen van een mail naar Arend of Jan arend.pinxsterhuis@gmail.com of j.h.fokker@hetnet.nl met vermelding van:

 • Deel en datum van de cursus die je wil volgen.

 • Merk en type GPS toestel.

 • Eventuele onderwerpen die je graag behandeld wil zien of waar je problemen mee hebt.

De cursus of delen daarvan gaan uitsluitend door indien er op 31 december voldoende aanmeldingen zijn.

Parkeren hoeft geen probleem te zijn. In de directe nabijheid kan deels vrij geparkeerd worden en op 200 m. ligt parkeerplaats Turfmarkt tarief € 1,09 p/u en vanaf 20.00 uur vrij parkeren.

Onze begeleiding/ondersteuning is gratis, de consumpties niet.

Als er vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen met ondergetekenden.

De Toercommissie, Arend P en Jan F


 


Vorige pagina: Clubavond
Volgende pagina: Nostalgie MC Zwolle e.o.