Ledenvergadering 2019

 

De ledenvergadering werd weer bezocht door een bijna vaste groep leden.

De voorzitter leidde de vergadering in hoog tempo door de agenda, waardoor de toercommissie ruim de tijd had om tekst en uitleg te geven over de geplande activiteiten van 2019.

Ook werden de toercompetitie-winnaars in het zonnetje gezet met de prijzen, die - evenals voorgaande jaren - op een kunstzinnige wijze door Chel waren gefabriceerd.

De toercommissie heeft kosten nog moeite gespaard om van de deelnemersstatistiek weer een kleurrijk mozaïek te maken.

Vermeldenswaardig is wel het feit, dat een lid van de toercommissie met de eer van de 1e prijs ging strijken.

Hij zal dan ook wel de meeste kilometers hebben gemaakt in het afgelopen jaar.


Vorige pagina: Verslagen 2019
Volgende pagina: Verslagen 2018