Toercompetitie

 

Na het rijden van een rit wordt door de toercommissie de stand weer aangepast.  Hieronder vind je de stand van de toercompetitie inclusief de toegekende punten. Weet je al, waar jij staat op dit moment?

De huidige stand in de toercompetitie. (bijgewerkt 14 oktober 2019)

Download de eindstand van 2018

Download de eindstand van 2017.

Voor de stand van 2016 moet je hier zijn.

De Eindstand van 2015 kun je hier nog inzien.

Er zijn de afgelopen jaren natuurlijk veel winnaars geweest. Eenterugblik hierop vind je bij Nostalgie

Toekenning punten toercompetitie vanaf 1 januari 2018

De toercommissie is van mening, dat vrijwilligerswerk “beloond” mag worden. Er moet echter voorkomen worden dat het een te grote invloed heeft op de toercompetitie.  Daarom is de toekenning van punten in de toercompetitie met ingang van 1 januari 2018 als volgt gewijzigd:

- Voor ieder die de rit meerijdt op de dag zelf worden de punten toegekend en het aantal ritten verhoogd met 1

- De uitzetter die niet meerijdt op de dag zelf krijgt de punten indien de route is voorgereden; het aantal ritten blijft gelijk.

- De uitzetter die niet meerijdt op de dag zelf krijgt 10 punten (Avondvierdaagse 5 pnt.) indien de route niet is voorgereden. Het aantal ritten blijft gelijk.

- De narijder die niet meerijdt op de dag zelf krijgt de punten behorend bij de rit. Het aantal ritten blijft gelijk.

- De medewerker die niet meerijdt op de dag zelf krijgt 5 punten; bij voorjaars- en herfsttoertocht het aantal punten behorend bij de rit. Het aantal ritten blijft gelijk.

- De inschrijver die niet meerijdt op de dag zelf krijgt 5 punten. Het aantal ritten blijft gelijk. (De rol van inschrijver dient voorkomen te worden door een toercommissielid die wel meerijdt en deze functie op zich neemt.)

- Personen die niet op de dag zelf meerijden krijgen voor maximaal 5 evenementen punten uitgedeeld. Het hoogst mogelijke aantal punten geldt hier. Dit bevordert de spreiding in de organisatie.


Vorige pagina: Downloaden GPS-routes
Volgende pagina: Andere Motorclubs