Verkeerstheorie 2020

Verkeerstheorieavond

Op 9 januari en dat is dit jaar behoorlijk vroeg, waren we met een groot deel van de leden aanwezig in het vertrouwde “Het Anker”. Het bekende zaaltje was bij de start om 19.30u al helemaal vol; een grote opkomst!

Met enige moeite konden er daarna nog een paar laatkomers bij.

Onze voorzitter opende de bijeenkomst en heette instructeur Jan van de Berg van harte welkom. Jan doet dit trouwens al jaren; veel leden kunnen zich trouwens geen andere instructeur herinneren.

De opzet van de theorie-avond was nieuw; voorheen een officieel CBR examen of een speciaal thema zoals bijvoorbeeld alleen verkeersborden-waar trouwens nogal eens wat wijzigt-. Nu aan de hand van examenvragen gezamenlijk deze beantwoorden. En dat beviel best; voordeel is dat je in dezelfde tijd meer stof kunt behandelen. Ook kunnen zo meer deelnemers actief meedoen. Dat trouwens zo geen zicht ontstaat op elkaars prestaties kwam waarschijnlijk een groot aantal deelnemers zo te zien best wel goed uit. Een overgrote meerderheid vond het wel prima zo!

De kracht van deze opfriscursussen zit in de herhaling; in de praktijk verwatert deze kennis nogal eens. Zeker als je veel rijdt sluipt de routine erin en dat is alleen maar goed bij ‘standaardsituaties’ maar bij weinig voorkomende situaties kan de scherpte minder worden. Bovendien veranderen de regels constant.

Dus: zoveel mogelijk meedoen.

Zelf heb ik de afgelopen herfst in nog meegedaan aan de opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland (VVN) in Zwolle; 4 dagdelen (2x theorieles, 1x theorie-examen en 1x praktijkexamen) Alles gericht op de auto, maar algemene verkeerstheorie is voor auto en motor vrijwel gelijk. Motortheorie wijkt in feite alleen af op punten als: leeftijdscategorieën, aanhangers, zijspannen,een paar borden en parkeren. Deze cursussen worden 2x per jaar in Zwolle gehouden, kosten bijna niets, want zwaar gesubsidieerd en richten zich op 65+. Voor een groot deel van onze leden dus interessant. Ik kan het ook iedereen aanraden.

Tegen 22:30 uur waren we door de stof heen en werd Jan van de Berg door onze voorzitter bedankt. Volgend jaar weer!

Mvg Peter de R.

Verslag 2

Verkeerstheorieavond

Op 8 januari vond de jaarlijkse verkeerstheorieavond plaats in Het Anker. Er waren ca.35 leden aanwezig. Voor deze avond was wederom Jan van den Berg gestrikt. Volgens de voorzitter deed hij dat nu voor de 23-ste keer.

Anders dan voorgaande jaren kregen we geen papier om daarop het goede antwoord te geven maar liet hij de vragen zien op een scherm en wachtte hij af welk antwoord er vanuit de zaal kwam. Was dat eenstemmig (= goed) dan kwam er een nieuwe vraag. Liepen de meningen over het antwoord uiteen, dan volgde er een discussie en zei hij vervolgens gemotiveerd wat het goede antwoord moest zijn. Zo ontstond er een goede interactie met de zaal. Het gaf Jan de mogelijkheid in te gaan op zaken, die in de laatste jaren veranderd zijn, bijv. het motorrijbewijs A1, A2 en A onbeperkt, uitritconstructies, voertuigen die nog niet zo lang deel uitmaken van het verkeer zoals brommobielen en gehandicaptenvoertuigen èn hun plek op de weg. Verkeerssituaties lichtte hij toe aan de hand van situaties in Zwolle of omgeving. Ook files kwamen ter sprake. Het begrip file definieerde hij als een rij voertuigen van een beduidende lengte waarvan de rijsnelheid bepaald wordt door het overige verkeer en die stilstaat of langzaam rijdt. De zaal was stil van deze juridische spitsvondigheid. Je mag met de motor wel langs een file maar let altijd goed op. Het is niet zonder risico.

Op humoristische wijze, die Jan eigen is, kwamen tal van verkeerssituaties aan de orde. Hij zei met nadruk dat het vanavond over de theorie ging en niet over de praktijk en om in het verkeer altijd het gezonde verstand te gebruiken. Over die laatste opmerking ontstond geen discussie.

Aan het eind van de avond bleek uit een korte evaluatie dat de aanwezigen content waren met de nieuwe invulling van de verkeerstheorieavond. Volgend jaar zal hij aandacht besteden aan nieuwe verkeersborden in verband met het milieu.

Rond 10 uur kwam er een eind aan een bijzonder instructieve maar ook gezellige avond. Met een ferme handdruk en een envelop werd Jan door de voorzitter bedankt.


Hier alvast wat foto's door Berry


Vorige pagina: Bertus Folkertsma
Volgende pagina: Nieuwjaarsreceptie