(De geschiedenis van de) Willem Schuurman toertocht

Willem Schuurman toertocht

Op zondag 12 juli stond de jaarlijkse Willem Schuurman toertocht op de kalender. Voor leden, die voor het millennium al lid waren van de motorclub, een bekend fenomeen maar voor leden die na 2000 lid geworden zijn, een toertocht met een onbekende naam.

Op mijn verzoek is Wim Dekker in zijn geheugen gaan graven. Hij heeft het volgende op papier gezet.

Op het programma van de MC Zwolle e.o. stond vóór 2000 de Vroeg-op-toertocht. Precies weet ik het niet meer maar ik denk dat die toertocht al wel vanaf 1997 is verreden. Halverwege de rit was er bij een horecagelegenheid een ontbijt geregeld.

Willem Schuurman en ik hebben meerdere Vroeg-op-toertochten samen uitgezet. In de periode voorafgaande aan onze Vroeg-op-toertocht  had de KNMV afd. Drenthe al een Vroeg-op-toertocht. De start van die rit was in Hoogeveen. Willem Schuurman en ik hebben daar meerdere keren aan meegedaan.

We liepen, zonder dat we het van elkaar wisten, met het plan rond om een dergelijke rit ook bij  MC  Zwolle  e.o. op de kalender te krijgen.

Tijdens een clubmiddag heeft Willem Schuurman TC of bestuur benaderd met de vraag of dit mogelijk was. Diezelfde middag vroeg Willem aan mij hoe ik erover dacht om een Vroeg-op-toertocht te organiseren. Ik heb Willem toen verteld dat ik het een goed plan vond en zo zijn we  begonnen met de Vroeg-op-toertocht.

Willem, geboren in 1939, vrijgezel, woonde met zijn moeder in Nieuwleusen. Hij was een gepassioneerd en fanatiek motorrijder. Hij is de aanjager van deze Vroeg-op-toertocht. Hem komt alle eer toe. Hij verongelukte op 16 mei 1999 tijdens het rijden van een toertocht, zijn grootste hobby.

De start van de rit was tot en met vorig jaar bij de boerderij van Gait Jan en Alie Schroten, eerst vanaf de Nieuwleusenerdijk en – na hun verhuizing vanwege de aanleg van bedrijventerrein De Hessenpoort – vanaf de Langsweg tussen Heino en Dalfsen.

De meeste tochten heb ik uitgezet maar ons erelid Ger Boot heeft het ook een aantal keren gedaan.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2000 is door Jacob aan het Rot geopperd om als eerbetoon aan Willem Schuurman de naam Vroeg-op-toertocht te veranderen in “Willem Schuurmantoertocht”. Dit is in overleg met  de familie van Willem gebeurd.

Tijdens de Vroeg-op-toertocht van 2000 is familie van Willem (broers en een zus) aanwezig geweest bij het ontbijt. En toen is ook officieel de naam Vroeg-op-toertocht veranderd in “Willem Schuurmantoertocht”. Dit is gebeurd omdat Willem een zeer actief lid was van en veel gedaan heeft voor onze club.

Nog steeds probeer ik de tocht uit te zetten zoals we destijds samen hebben gedaan, dus in de geest van Willem Schuurman.

Vaak zijn het bekende wegen, elk jaar een andere richting uit.

Maar zoals Willem dan zei: mooie wegen en een “lekker stukkie motorrijden”, zonder veel verkeer op de weg. En zo is het ieder jaar. Als de meeste mensen nog op een oor liggen, gaan wij een lekker “stukkie rijden”. En wanneer het andere verkeer o.a. fietsers op gang komt, zijn wij alweer thuis en kunnen we de rest van de dag nog meer leuke dingen doen.

Willem bereikte hier de 100.000 kilometer op deze BMW.

Naschrift webredactie

1)

De eerste Vroeg-op-toertocht was op 2 juni 1996 . De leden werden in het clubblad op de volgende manier aangemoedigd om mee te rijden: “’s Morgens is de natuur op z’n mooist, vogels fluiten, niet dat je het onder het rijden kunt horen, maar toch, de natuur ontwaakt, bijv. hazen huppelen rond, reeën lopen langs de bosrand, als er een beetje grondmist is kun je er een koeienrug bovenuit zien komen, veel dingen die je overdag niet aantreft. Bovendien is er op dit tijdstip nog weinig of geen verkeer op de weg zodat je ontspannen kunt rijden”.

2)

De toertocht van dit jaar was een JUBILEUMrit: het was namelijk voor de 25-ste. keer : 5 x de Vroeg-op-toertocht en 20 x de Willem Schuurmantoertocht, al met al een rit met een zilveren randje.

3)

Op de overlijdenskaart van Willem Schuurman stond o.a. de tekst : De waarde van het leven wordt bepaald door het spoor dat men achterlaat…. De naar hem genoemde toertocht is daarvan een stille getuige.

Wim H.