Het verleden in bekers.

Vorig jaar (2019) hebben wij van de woningbouwvereniging SWZ te horen gekregen dat het huurcontract van onze clubgarage aan de Palestrinalaan zou worden beëindigd in 2020, omdat de garages worden verbouwd tot bergingen en de bergingen op de 1e etage worden verbouwd tot woonstudio’s.

De clubgarage hebben wij meer dan 40 jaar gehuurd. In de loop van de tijd is er veel materiaal verzameld en ook weer afgevoerd omdat het materiaal soms niet meer nodig was.

De definitieve datum van beëindiging van het huurcontract werd bepaald op 1 augustus 2019. De laatste tijd is het bestuur daarom druk bezig geweest de actuele voorraad te verkopen, af te voeren of wat dan ook (zie ook in de clubbladen over het aanbod).

Ook stonden er nog vier verhuisdozen met bekers, die de club in de loop van haar bestaan had gewonnen, meestal bij toertochten. Voordat het meeste werd ingeleverd bij de ROVA heb ik één en ander geïnventariseerd.


Aanwezig waren ruim 100 bekers, waaronder 3 wisselbekers. De oudste wisselbeker dateerde uit de beginjaren van onze club, namelijk 1968 tot en met 1970, voor de grootste club tijdens de sterrit in Waubach. Omdat dit ook voor mijn tijd was, werd eventjes geïnformeerd bij een ouder clublid, Chel, en het bleek een treffen te zijn geweest in de buurt van Heerlen.

De andere twee wisselbekers waren voor de KNMV- clubtoercompetitie 1981- 1983 en 1984 – 1986. In die tijd was er een groep leden, die redelijk fanatiek was met het bezoeken van toertochten van andere motorclubs. In de jaren erna (1987 – 1992) werden wij tweede in deze competitie en in 1993 nog een keer derde.

Ook was er een individueel kampioenschap, waarin diverse leden van onze club hoog gescoord hebben c.q. deze gewonnen hebben.

Enkele namen: Willem Schuurman, Gerrit Tijssen, Jan Reuvekamp, Be Berends, Wiebe Kooistra.

En nu nog wat cijfertjes op een rij gezet:

Welke prijzen werden gewonnen:
79 keer een 1e prijs
11 keer een 2e prijs
4 keer een 3e prijs
10 keer overige prijzen of niet bekend

Wanneer werden zij gewonnen:
1967 t/m 1969 drie maal
1970 t/m 1979 negen maal
1980 t/m 1989 negen en dertig maal
1990 t/m 1999 zes en dertig maal
2000 t/m 2009 acht maal
2010 t/m 2019 een keer
onbekend acht keer

Waar hebben wij de meeste bekers gewonnen:
Tien bij de Friesche Motor Club uit Leeuwarden
Zeven bij MTC Noord uit Friesland
Zes bij de Mijlentellers uit Dedemsvaart

Overigens hebben wij niet alleen bekers gewonnen maar ook een prijs in de vorm van een borduurwerkje, een plastic met een paar bougies etc. Dit zijn nog niet alle bekers die wij hebben gewonnen, want diverse zijn verloren gegaan bij de brand van de Vrolijkheid in 1983.

Tot zover dit stukje geschiedenis van de club

Geuje

Vervolg van “Verleden in Bekers”

De eerste bekers werden opgehaald in Waubach (Zuid-Limburg) door de toenmalige voorzitter (Bennie Offenberg) van de club. In 1969 is een aantal leden van de MC Zwolle e.o. op bezoek geweest in Waubach en haalde er, als zijnde de grootste motorclub daar aanwezig, drie bekers op. Volgens de foto met ongeveer 20 personen.

Chel

Noot webredactie: Zijn de bekers op de foto bij Bennie mogelijk dezelfde, als de bekers op foto in het stukje van Geuje?