Ledenvergadering 2020

De ledenvergadering op 29 januari 2020 in Het Anker.

Bijna 30 leden en bestuursleden waren aanwezig. Carla was met kennisgeving afwezig en werd op voortreffelijke wijze vervangen door Anita, die eigenlijk weer in de plaats was van Ruud. Snap je het nog? De notulen werden dus gemaakt door Anita. Zij is geen lid van de club, maar de aanwezige leden hadden geen bezwaar tegen haar aanwezigheid, overigens de enige vrouw aanwezig in de zaal.

De agenda werd in een vlot tempo afgewerkt, waardoor we de pauze even lieten voor wat het was.  Soms leek het wel of we op de motor zaten, zo vlot ging het.  Zoals gewoonlijk was het verslag van de penningmeester iets wat een paar vragen opriep, maar deze werden zorgvuldig gepareerd door de penningmeester. De kascontrolecommissie had de kas gecontroleerd, zodat Ton met een gerust hart zijn tekst kon voorlezen. De financiën van de club waren immers in orde bevonden.

De belangrijkste commissie voor de club deed een boekje open over het wel en wee van de Motorclub wat betreft de evenementen, die er waren geweest in 2019, maar ook over de geplande evenementen in 2020. De TC werd uitgebreid met 1 persoon, Almer, zodat deze commissie nu uit 6 personen bestaat.

De webredactie is bezig met de nieuwe website, die hopelijk binnenkort de lucht ingaat. Mochten er leden zijn, die behoefte hebben om de webredactie daarin te ondersteunen, dan hoort die dat graag.

We waren mooi op tijd klaar, zodat we nog even konden nazitten in Het Anker.