Webredactie

De webredactie bestaat uit twee personen.

Tonny Pool
Wim Huijsmans

Copy voor de website en het clubblad graag zenden naar de volgende emailadressen:

web-motorclub@mczwolle.nl en

red-motorclub@mczwolle.nl

dus naar beide adressen a.u.b.