Redactie Clubblad

De redactie van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door onze secretaris Chris Hartman. De Nieuwsbrief komt bijna maandelijks uit. Kopij kun je aanleveren bij Chris via het onderstaand emailadres.

Copy voor het clubblad en de website graag verzenden naar de twee emailadressen:

red-motorclub@mczwolle.nl

vz-motorclub@mczwolle.nl