Verkeerstheorie 2020

Er is behoefte om de verkeersregels bij te houden.

Op 9 januari en dat is dit jaar behoorlijk vroeg, waren we met een groot deel van de leden aanwezig in het vertrouwde “Het Anker”. Het bekende zaaltje was bij de start om 19.30 uur al helemaal vol; een grote opkomst!

Volle bak

Met enige moeite konden er daarna nog een paar laatkomers bij. Met ongeveer 35 aanwezigen was de zaal dan ook vol.

Onze voorzitter opende de bijeenkomst en heette instructeur Jan van de Berg van harte welkom. Jan doet dit trouwens al jaren, volgens insiders voor de 23ste keer. Veel leden kunnen zich trouwens geen andere instructeur herinneren.

De opzet van de theorie-avond was nieuw; voorheen een officieel CBR examen of een speciaal thema zoals bijvoorbeeld alleen verkeersborden waar trouwens nogal eens wat wijzigt. Nu aan de hand van examenvragen gezamenlijk deze beantwoorden. En dat beviel best. Het voordeel is dat je in dezelfde tijd meer stof kunt behandelen. Ook kunnen zo meer deelnemers actief meedoen. Dat trouwens zo geen zicht ontstaat op elkaars prestaties kwam waarschijnlijk een groot aantal deelnemers zo te zien best wel goed uit. Een overgrote meerderheid vond het wel prima zo!

De kracht van deze opfriscursussen zit in de herhaling; in de praktijk verwatert deze kennis nogal eens. Zeker als je veel rijdt sluipt de routine erin en dat is alleen maar goed bij ‘standaardsituaties’ maar bij weinig voorkomende situaties kan de scherpte minder worden. Bovendien veranderen de regels constant.

Verkeerssituaties lichtte hij toe aan de hand van situaties in Zwolle of omgeving. Ook files kwamen ter sprake. Het begrip file definieerde hij als een rij voertuigen van een beduidende lengte waarvan de rijsnelheid bepaald wordt door het overige verkeer en die stilstaat of langzaam rijdt. De zaal was stil van deze juridische spitsvondigheid. Je mag met de motor wel langs een file maar let altijd goed op. Het is niet zonder risico.

Op humoristische wijze, die Jan eigen is, kwamen tal van verkeerssituaties aan de orde. Hij zei met nadruk dat het vanavond over de theorie ging en niet over de praktijk en om in het verkeer altijd het gezonde verstand te gebruiken. Over die laatste opmerking ontstond geen discussie.

Tegen 22:30 uur waren we door de stof heen en werd Jan van de Berg door onze voorzitter bedankt. 

Volgend jaar maar weer! De verkeersregels veranderen constant.