Motorclub Zwolle » Verkeerstheorieavond 2019

Verkeerstheorieavond 2019

Er was een grote opkomst.

Zaal 2 van Het Anker zat bomvol.

Jan van den Berg, die 50 vragen met veel verve en enthousiasme voor het voetlicht bracht, vond een aandachtig gehoor.

De vragen waren pittig. Over sommige vragen ontstond, toen hij behandelde wat het goede antwoord was, een interessante discussie. Daarnaast liet hij doorschemeren dat het theorie-vragen waren en dat de praktijk toch vaak net ietsjes anders was.

Ron B had het minste aantal fouten (4).

De voorzitter dankte na afloop Jan voor de informatieve en gezellige avond die er voor gezorgd heeft dat de verkeerstheorie-kennis van de leden van de MC Zwolle e.o. weer wat opgevijzeld is.

Foto’s

Hoe lang bestaat de Verkeerstheorieavond al en hoe is die ontstaan?

Op de vraag van de voorzitter tijdens de laatste verkeerstheorie-avond hoe lang Jan van den Berg deze avond al verzorgt, ben ik in het archief van de motorclub gedoken om meer over deze avond aan de weet te komen.

Het was Kurt van den Berghe, destijds voorzitter van de club, die in september 1985 het volgende stukje in het clubblad liet plaatsen.

Van de voorzitter

Computertheorie; nee niet van de voorzitter maar van een erkende rijschool, met name van Plattel, een van onze adverteerders en voor vele van onze leden ook het adres waar men de schone kunst van het motorrijden leerde.

Welnu, hier is de gelegenheid om samen met een groep clubgenoten een “nieuwe stijl”- theorieavond mee te maken.

Interessant en naar ik verwacht ook leerzaam.

Het zal voor de meesten al wel weer lang geleden zijn dat er iets aan de theorie is gedaan en daarom zal het vast geen kwaad kunnen die kennis weer eens wat op te frissen.

Wat gaat het kosten? Een normaal uur theorie kost f. 10,-.

Voor deze avond doet Plattel er f. 5, – af en de clubkas zal f. 2,50 bijdragen zodat het u zelf slechts f. 2,50 zal gaan kosten en dat kan nooit teveel zijn.

De avond wordt gehouden op 20 september a.s. op het adres Seringenstraat 38. De aanvang is 20.00 uur precies. Het duurt tot ± 22.00 uur, eventueel nakaarten bij de Vrolijkheid.

Het aanmelden kan gebeuren door mij even te bellen: 038-226608 om  ± 18.00 uur.

Tot ziens achter de knoppen !!

De meeste clubleden hadden tot dan toe schriftelijk theorie-examen gedaan. Nu was het mogelijk met de computer de kennis van de verkeerstheorie te testen. In het jaarverslag van 1985 lezen we iets over de uitslag. De secretaris (Roel Walgien) zet de lezer eerst op het verkeerde been: In september is voor de eerste maal een theorieavond georganiseerd bij rijschool Plattel. Het resultaat van de deelnemers was voortreffelijk, namelijk allemaal met glans gezakt. Een herhaling van zo’n avond is daarom terdege gewenst.

Roel had een vooruitziende blik. Sindsdien maakt de verkeerstheorie-avond elk jaar deel uit van de activiteiten van de club, georganiseerd door leden van de evenementen-/ toercommissie .

In 1986 is er geen verkeerstheorie-avond. In 1987 en volgende jaren vindt de avond steeds in februari plaats. Gerrit en Greta van Enk van Rijschool Marenk testen in 1987  met 16 computeraansluitingen de kennis van de clubleden in De Vrolijkheid. De opmerking na afloop in het clubblad “de avond blijkt geen overbodige luxe” zegt genoeg over de actuele kennis van de leden. Elk jaar lezen we in het jaarverslag dat de verkeerstheorie-avond nuttig en leerzaam is of woorden van die strekking.

Van1988 tot en met 1996 worden de avonden verzorgd door Gerrit van Enk van rijschool Marenk. In het jaar erop (1997) is het Julie van Enk, zelf lid van de motorclub, die de avond verzorgt. Zij is een erg “strenge examinator”. Er slagen maar 2 van de cursisten. Maar… de theorie is weer wat bijgeschaafd.

In 1998, wanneer de huidige voorzitter Lieuwe Dijkstra ook de voorzittershamer hanteert, gaat de club in zee met Rijschool Van den Berg. Sindsdien probeert Jan van den Berg elk jaar opnieuw op een sympathieke en humoristische wijze onze kennis van de verkeersregels op te frissen. Telkens weer blijkt dat dit niet overbodig is. Naarmate de tijd verstrijkt zakt bij (bijna) iedereen de kennis verder weg. Bovendien komen er ook steeds (soms kleine) veranderingen in de regels. Of er komen nieuwe regels en borden waarover wij als weggebruikers niet altijd voldoende worden geïnformeerd. Dankzij Jan van den Berg van (nu) Rijschool Blok Huls krijgen we de kans onze kennis bij te spijkeren en te actualiseren. En hoewel ieder jaar bijna iedereen zakt (niet meer dan 6 vragen van de 50 mogen fout zijn), ga je niet met een katterig gevoel naar huis. Verre van dat. Jan verstaat de kunst om de scores te relativeren. Hij laat niet na te benadrukken dat de theoriekennis niets zegt over de rijvaardigheid van ons als motorrijder. En ook benadrukt hij steeds dat de theorie nog wel eens  van de praktijk verschilt. Met een opgewekt gevoel verlaten wij, ook diegenen die niet geslaagd zijn (en dat zijn de meesten) het “examen”-lokaal.  Bij het werkelijke theorie-examen is dat wel anders.

Al 22 jaar lang verzorgt Jan in februari voor onze motorclub een informatieve en gezellige verkeerstheorie-avond, doorspekt met onderkoelde humor. Laten we hopen dat hij dit in goede gezondheid nog jarenlang zal blijven doen.